برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدید ورودی ۱۳۹۷ دانشکده های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ

جلسه معارفه دانشجويان جديدالورود مقاطع مختلف تحصیلی، دانشجویان دانشکده های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ ۲۴ مهر ماه در سالن شهرياري دانشکده برگزار شد. در ابتدای اين جلسه دكتر آزادفر ريیس دانشكده ضمن خوش آمد گويي به دانشجويان، اهم فعالیتهای آموزشي و پژوهشي كه در اين دو دانشكده در طول سال تحصيلي انجام […]

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدید ورودی ۱۳۹۷ دانشکده های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ