کتاب مبانی ویژگیهای کاغذ: ساختاری، مکانیکی، اپتیکی

کتاب مبانی ویژگیهای کاغذ: ساختاری، مکانیکی، اپتیکی مؤلف:  ویلیام اسکات ناشر: آییژ مترجم:  دکتر الیاس افرا (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ) زبان: فارسی سال چاپ: ۱۳۹۵ تعداد صفحات: ۳۳۸

کتاب مبانی ویژگیهای کاغذ: ساختاری، مکانیکی، اپتیکی

پرسنل اداری

[abcf-staff-list id=”7455″]

پرسنل اداری