انتشار کتاب راهنمای شیمی چوب و چندسازه های چوبی

 

 

کتاب راهنمای شیمی چوب و چندسازه های چوبی، توسط مرکز نشر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، منتشر شد.

گفتنی است: این کتاب توسط دکتر محمدهادی آریائی‌منفرد (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ) و دکتر محمدی، در ۷۴۲ صفحه ترجمه شده است.

لازم به ذکر است: قیمت این کتاب ۹۵ هزار تومان است، که برای اساتید با ۱۰ درصد تخفیف و برای دانشجویان با ۲۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود.

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت کتاب به مرکز نشر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واقع در پردیس دانشگاه مراجعه نمایند.