برگزار کارگاه آموزشی(( بازیافت کاغذ در محیط اداری)) توسط عضو هیات علمی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

کارگاه آموزشی ((بازیافت کاغذ در محیط اداری)) در روز یکشنبه ۱۲  آذرماه ۱۳۹۶ توسط معاونت اداری، مالی و توسعه منابع و همچنین معاونت پژوهشی برگزار گردید. این کارگاه با هدف آموزش و گسترش اصل مهم بازیافت منابع اولیه از جمله کاغذ در سطح دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار گردید، این کارگاه که توسط آقای دکتر محمد هادی آریائی منفرد عضو هیات علمی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ تدریس گردید به همت مدیریت کارآفرینی، معاونت پژوهشی و فناوری و همچنین مدیریت امور اداری، معاونت اداری مالی و توسعه منابع دانشگاه برگزار شد. شرکت کنندگان در این کارگاه ضمن آموزش بحث های تئوری نحوه تولید کاغذ، بازیافت محصولات کاغذی و ضرورت امر بازیافت،اشتغال زایی و کار آفرینی در مسیر بازیافت، شیوه های کاربردی و عملی بازیافت در محیط های اداری را آموختند و از امتیاز آموزش¬های ضمن خدمت کارکنان نیز برخوردار گردیدند.