کارگاه آموزشی به عنوان ((کاغذ و مقوا را بهتر بشناسیم)) در سطح دانشگاه برگزار می گردد

به مناسبت هفته پژوهش و با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار می گردد: