گروه صنایع خمیر و کاغذ

 

گروه تخصصی علوم و صنایع کاغذ در زمینه صنایع خمیر و کاغذ فعالیت دارد. مطالعات بنیادی و کاربردی در زمینه های شناخت ویژگی های آناتومیکی ، شیمیایی ، فیزیک و مکانیک مواد اولیه لیگنوسلولزی به ویژه چوب همچنین روشهای تهیه خمیرکاغذ ، رنگبری خمیر ، کاغذسازی ،فناوریهای تبدیلی کاغذ ، بازیافت و مرکب زدایی کاغذ و مشتقات حاصل از سلولز از جمله شرح وظایف تخصصی این گروه است. این گروه قبلاً تحت عنوان چوب شناسی و صنایع چوب فعالیت داشت ولی فعالیت تخصصی آن از سال ۱۳۸۵ با گرفتن اولین گروه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در رشته صنایع خمیر و کاغذ (با دروس مصوبه ۲۹/۲/۱۳۸۱ شورای برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری) در کشور بوده است .

علوم و مهندسی کاغذ از جمله بخش های فنی- مهندسی صنعتی است که در بخش های متنوعی مورد نیاز می باشد. محصولات سلولزی که امروزه بخش مهمی از نیازهای روزمره ما را به خود اختصاص می دهند مطابق با دانشی که در این مجموعه از علوم آموزش داده  می شود تهیه و تولید می گردند. تولید خمیر و کاغذ، تولید محصولات شیمیایی نظیر مواد منفجره نظامی، سلوفان، الکل و …، بازیافت کاغذ، تولید دستمال های کاغذی و انواع بسته بندی های سلولزی تنها بخشی از این محصولات می باشد.علوم و مهندسی کاغذ از جمله بخش های فنی- مهندسی صنعتی است که در بخش های متنوعی مورد نیاز می باشد. محصولات سلولزی که امروزه بخش مهمی از نیازهای روزمره ما را به خود اختصاص می دهند مطابق با دانشی که در این مجموعه از علوم آموزش داده  می شود تهیه و تولید می گردند. تولید خمیر و کاغذ، تولید محصولات شیمیایی نظیر مواد منفجره نظامی، سلوفان، الکل و …، بازیافت کاغذ، تولید دستمال های کاغذی و انواع بسته بندی های سلولزی تنها بخشی از این محصولات می باشد.علوم و مهندسی کاغذ از جمله بخش های فنی- مهندسی صنعتی است که در بخش های متنوعی مورد نیاز می باشد. محصولات سلولزی که امروزه بخش مهمی از نیازهای روزمره ما را به خود اختصاص می دهند مطابق با دانشی که در این مجموعه از علوم آموزش داده  می شود تهیه و تولید می گردند. تولید خمیر و کاغذ، تولید محصولات شیمیایی نظیر مواد منفجره نظامی، سلوفان، الکل و …، بازیافت کاغذ، تولید دستمال های کاغذی و انواع بسته بندی های سلولزی تنها بخشی از این محصولات می باشد.

مشاغل مورد نظر برای فارغ التحصیلان 

  • تبدیل و تولید چوب و فرآورده های آن به محصولات سلولزی و شیمیایی
  • مهندسی خطوط تولید صنعتی
  • کارشناسان کنترل کیفیت
  • متحصصین خرید و فروش محصولات سلولزی

این گروه در حال حاضر دارای ۵ عضو هیات علمی تمام وقت شامل چهار دانشیار ، و یک استادیار می باشد. دارا بودن آزمایشگاه های شیمی، خمیر و کاغذ، رنگبری، کاغذ سازی، بازیافت و مرکب زدایی کاغذ و امکانات وتجهیزات و دستگاه های اندازه گیری ویژگی های خمیرکاغذ و ویژگی های فیزیکی، نوری و مکانیکی کاغذ از جمله نقاط مثبت و کم نظیر این گروه در سطح کشور می باشد.

 رشته ها
 نام رشته
مقطع
 سال شروع برگزاری
 چوبشناسی و صنایع چوب  کارشناسی  ۱۳۶۵
مهندسی چوب و کاغذ(گرایش صنایع خمیر و کاغذ)  کارشناسی  ۱۳۸۵
 چوبشناسی و صنایع چوب  کارشناسی ارشد  ۱۳۷۲
 صنایع خمیر و کاغذ  کارشناسی ارشد  ۱۳۸۵
 صنایع خمیر و کاغذ  دکتری  ۱۳۸۵