برگزاری سخنرانی علمی دانشجویان مقطع دکتری دانشکده مهندسی چوب و کاغذ به مناسبت هفته پژوهش

برگزاری سخنرانی علمی دانشجویان مقطع دکتری دانشکده مهندسی چوب و کاغذ به مناسبت هفته پژوهش

به مناسبت هفته پژوهش، سخنرانی علمی دانشجویان مقطع دکتری دانشکده مهندسی چوب و کاغذ در روز دوشنبه ۲۶ آذرماه در سالن شهید شهریاری به مدیریت سرکار خانم دکتر مشکور و آقای دکتر رسولی برگزار شد.

فهرست سخنرانی­ها به شرح ذیل بود.

ساعت ارائه عنوان سخنرانی مقطع نام و نام خانوادگی کد
۱۳- ۱۳:۲۰ مروری بر کاربرد عوامل جفت­کننده در صنعت WPC دکتری فروهل سبحانی ۱
۱۳:۲۰-۱۳:۴۰ اثر عوامل شیمیایی مختلف بر قابلیت کندسوزکنندگی کاغذ دکتری مهرنوش توکلی ۲
۱۳:۴۰-۱۴ تجزیه میکروبی سلولز دکتری خدیجه آرمند ۳
۱۴- ۱۴:۲۰ پوشش­دهی سطح کاغذ مقوا با نانوسلولز (CNF) در درصد مواد جامد بالاتر با استفاده از روش تیغه­ای دکتری سید محمد موسوی ۴
۱۴:۲۰- ۱۴:۴۰ فرآیندهای غشایی، کاربردها و چالش­ها دکتری حمیدرضا مهری ۵
۱۴:۴۰- ۱۵ ذرات ریز کره از لیگنین صنعتی دکتری رضا ابراهیمی ۶
۱۵- ۱۵:۲۰ مقایسه دو سیستم پالایشگاه زیستی و نفت خام دکتری منصور غفاری ۷
۱۵:۲۰- ۱۵:۴۰ فرصت­سازی بخش خصوصی در صنایع صفحات فشرده چوبی ایران دکتری علی بابازاده لهی ۸
۱۶- ۱۵:۴۰ مرور کلی بر مقالات چاپ شده در زمینه نانو مواد لیگنوسلولزی از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۱۷ دکتری المیرا ساعی ۹