سخنرانی کارآفرینی ((فرصت های شغلی موجود در صنعت دکوراسیون داخلی)) برگزار شد

دکتر افشین توسلی، از فارغ التحصیلان سالهای گذشته دانشکده که به عنوان کارآفرین موفق در اولین جشنواره سفیران امید در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان حضور پیدا نموده بود. طی سخنرانی خود با عنوان ((فرصت های شغلی موجود در صنعت دکوراسیون داخلی))  به بیان تجربیات موفق کاری خود و بیان فرصت های متنوع پیش رو برای فارغ التحصیلان رشته صنایع چوب و کاغذ پرداخت.  دکتر افشین توسلی در حال حاضر عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ریس باشگاه پژوهشگران این دانشگاه و مشاور گروه مهندسی و معماری باران می باشد.