آغاز به کار نخستین همایش ملی کاشت و صنعت پالونیا، چهارم اردیبهشت ماه در تالار خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نخستین همایش ملی کاشت و صنعت پالونیا، چهارم اردیبهشت ماه در تالار خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آغاز به کار کرد.
دبیر این همایش در مراسم افتتاحیه گفت: همایش پالونیا در محورهای تکثیر و پرورش و بازار تولید نهال پالونیا، کاشت و پرورش پالونیا، نیازها و ملاحظات اکولوژیک و اقتصادی کاشت پالونیا برنامه ریزی شده است.
دکتر داود آزادفر بیان کرد: ویژگی های چوب پالونیا، فناوری و کاربردهای صنعتی چوب پالونیا و قابلیت و کاربردهای صنعتی پالونیا از دیگر محورهای این همایش است.
وی خاطرنشان کرد: درخت سریع الرشد پالونیا حدود ۴۰ سال پیش توسط اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان وارد ایران شد.
وی تصریح کرد: امروزه با توجه به محدودیت بهره برداری از جنگل، محدودیت ارزی، قرنطیه گیاهی، موضوع کاشت گونه پالونیا فورتونی در نواحی خارج از جنگل مطرح است.
رییس دانشکده علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ افزود: فراهم کردن فضای بحث و تبادل نظر میان محققان و تاجران و عرضه پژوهش ها در این خصوص از اهداف برگزاری همایش است.
دکتر آزادفر گفت: در روز اول، برنامه سخنرانی ها، نمایش پوسترها و میزگرد تخصصی و در روز دوم بازدید از نهالستان پالونیا در جنگل شصت کلاته و برگزاری کارگاه تکثیر گونه پالونیا را درنظر گرفتیم.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مراسم افتتاحیه این همایش گفت:با توجه به بحران تامین مواد اولیه کارخانجات چوب که تعداد زیادی از این کارخانجات در استان گلستان قراردارند، دسترسی به مواد اولیه چوب و مصنوعات آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
دکتر معیری افزود: عدم فعال شدن طرحهای جنگلداری، توقف بهره برداری از جنگل، خروج قرقبانان از جنگل، گران قیمت شدن چوب و…موجب کمبود مواد اولیه شده است.
وی بیان کرد: برای تامین مواد اولیه باید به سراغ گونه های سریع الرشد برویم تا چرخ تولید کشور از گردش بازنیافتد.
وی تصریح کرد: البته باید درنظرداشت در کاشت و توسعه این گونه باید ملاحظات مدیریتی را لحاظ کنیم، ولی در عین حال باید توده های مختلف را ایجاد کرده تا بتوانیم تحقیقات را انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: امروزه پالونیا به عنوان یک صنعت موفق مطرح است، ما باید سعی کنیم در این زمینه از سایر کشورها عقب نمانیم و اطلاعات جدید را در این زمینه کسب کنیم.

 

عضو هیات علمی پیشکسوت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: جنگلها و مراتع از زیست بومهای مهم در خشکی و زیستگاه یا رویشگاه زیستمندان خود هستند.
مهندس نوروز علی حسن عباسی افزود: تلاش بی وقفه کشاورزان در تبدیل اراضی جنگلی به عرصه های زراعی، چرای دام و بلایای طبیعی، رانش و فرسایش خاک و… از جمله مشکلاتی است که به موضوع کاهش پوشش جنگلی و مرتعی مرتبط هستند.
وی بیان کرد: حفاظت و احیای مناطق آسیب دیده جنگلهای بومی با جنگلکاری، جنگلکاری وسیع در جنگلهای مخروبه و … از راهکارهای اصلی برای داشتن آینده بهتر در این زمینه مطرح است.
وی خاطرنشان کرد: هزینه سنگین در اجرای طرحها و نیاز به تشکیلات وسیع و پرسنل متخصص، نگرش عامه به جنگل و مرتع، واگذاری قطعات به افراد غیربومی، عدم توجه دولت و… از جمله علل ناکامی در خصوص جنگلکاری کشور است.
وی تصریح کرد: پالونیا به دلیل ویژگی هایی نظیر سریع الرشد بودن، مقاومت در برابر آفات و بیماری ها، جذب نور و مواد غذایی، استفاده کم از آب و… گونه ای مناسب برای این موضوع است.
وی گفت: حل مشکل اشتغال فارغ التحصیلان و سایر افراد، ایجاد جاذبه اقتصادی، افزایش درآمد روستاییان و برعکس شدن مهاجرت روستاییان از دیگر مزایای کاشت این درخت است.