درباره دانشکده

صنايع چوب از جمله صنايعي است كه از گستردگي زيادي بصورت صنف و صنعت در سطح كشور برخوردار است و داراي امكانات بالفعل و بالقوه فراواني مي‌باشد، گستردگي آن از منابع طبيعي و جنگل‌داري شروع شده و از كارخانجات بزرگي نظير تخته خرده‌چوب، تخته‌فيبر، تخته‌لايه و روكش، مبلمان و سپس کاغذ ختم مي‌شود، ‌ اين طيف وسيع به همراه نياز روزافزون به محصولات آنها نشانگر اهميت بالاي اين صنعت است.
دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان یکی از قدیمی ترین دانشکده هایی است که به تربیت کارشناسان خبره و کارآزموده مورد نیاز صنایع کشور پرداخته است.