دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

کارکنان آموزش دانشکده مهندسی چوب و کاغذ:

الف) آقای علیرضا کی پور

ب) آقای مصطفی رجبی

ج) آقای جواد کردی

سرفصل دروس مقطع کارشناسی گرایش های مختلف رشته مهندسی صنایع چوب و کاغذ

گرایش صنایع خمیر و کاغذ

گرایش فرآورده های مرکب

گرایش حفاظت و اصلاح چوب

تقویم آموزشی: (نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1394)393

انتخاب واحد

ثبت نام دانشجویان ورودی 91 و ماقبل 94/6/7
ثبت نام دانشجویان ورودی 92
94/6/8
ثبت نام دانشجویان ورودی 93 94/11/6
ثبت نام با تاخیر 94/11/7
شروع کلاس ها
94/11/11
شروع حذف و اضافه
94/7/4
پایان حذف و اضافه 94/7/6
آخرین مهلت حذف تک درس
94/10/2
پایان کلاس ها
94/10/16
شروع امتحانات
94/10/19
پایان امتحانات
94/10/30

3583 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مهندسی چوب و کاغذ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو