تبریک نوروز باستانی

  یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد را به تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض کرده و سالی سرشار از برکت و معنویت را […]

تبریک نوروز باستانی

کتابهای منتشر شده توسط اعضای هیات علمی دانشکده

  عنوان کتاب: راهنمای شیمی چوب و چندسازه های چوبی مترجمین  دکتر محمد هادی آریائی منفرد – دکتر محمدی انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سال چاپ ۱۳۹۸   عنوان کتاب: نانو مواد و غشاهای پلیمری: ساخت، خصوصیات و کاربردها مترجمین  دکتر الیاس افرا – مهندس حمید رضا مهری ایرائی انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی […]

کتابهای منتشر شده توسط اعضای هیات علمی دانشکده

پرسنل اداری

[abcf-staff-list id=”7455″]

پرسنل اداری