میزگرد و مناظره ((از آموزش و پژوهش موثر در دانشگاه تا موفقیت در صنعت))

میزگرد و مناظره ((از آموزش و پژوهش موثر در دانشگاه تا موفقیت در صنعت)) در روز دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ در سالن شهریاری دانشکده مهندسی چوب و کاغذ برگزار گردید. در این جلسه چالش های موجود در نظام آموزشی و انتظارات بخش صنعت از فارغ التحصیلان توسط مدرس این میزگرد دکتر الیاس افرا و تعدادی از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده که تجربیات ارزشمندی در صنعت چوب و کاغذ کشور داشتند مورد بحث قرار گرفت.