اطلاعیه شورای سلامت دانشگاه در خصوص محدودیت های پیشگیرانه از شیوع بیماری کووید ۱۹ – ویژه آذر ماه ۹۹