برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدید ورودی ۱۳۹۶

جلسه معارفه دانشجويان جديدالورود مقاطع مختلف تحصیلی، دانشجویان دانشکده های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ ۲ آبان ماه در سالن شهرياري برگزار شد. در ابتدای اين جلسه دكتر شتايي ريیس دانشكده ضمن خوش آمد گويي به دانشجويان، اهم فعالیتهای آموزشي و پژوهشي كه در اين دو دانشكده در طول سال تحصيلي انجام مي گيرد را ارائه کرد. در ادامه معاون آموزشي و مديران گروه هاي آموزشي به معرفي گروه ها و اعضاي هيات علمي و آزمايشگاه هاي تحت پوشش خود پرداختند. در ادامه دکتر قاسمیان معاون دانشکده، نكاتی را در خصوص مسائل آموزشي دانشجويان بیان کرد. شایان ذکر است: در این جلسه تعدادی از دانشجویان، نظرات و پیشنهادات خود را برای هر چه بهتر انجام شدن فعاالیتهای علمی و اجرایی دانشکده های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ، اعلام کردند. در پایان این جلسه از مصطفی رجبی از کارکنان آموزشی دانشکده، که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند با اهداء لوح یادبود تقدیر به عمل آمد.