بازدید علمی دانشجویان دانشکده از کارخانه مبلمان بهار نارنج

دانشجویان ترم چهارم رشته مهندسی صنایع مبلمان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۲/۹۶ از مجموعه کارخانجات شرکت صنایع چوبی بهارنارنج در شهر بابل بازدید نمودند. این بازدید علمی مربوط به درس اصول طراحی بوده که به راهنمایی دکتر حمیدرضا عدالت برگزار گردید. بر اساس توضیحات ارائه شده توسط مدیران شرکت، دانشجویان با فرآیند تولید مبلمان صفحه ای و مبلمان راحتی و ارتباط واحدهای طراحی و تولید در کارخانه مبلمان آشنا شدند.