کارگاه آموزش مهارت گره چینی برگزار شد

گره چینی یکی از هنر های اصیل ایرانی در زمینه سازه های چوبی است. این هنر در عین سادگی دارای این توانایی است تا بتوان سازه ها و ساختارهای بدیع و زیبای هنری خلق نمود. در این کارگاه یک روزه نحوه طراحی و ساخت مصنوعات چوبی با استفاده از هنر گره چینی چوبی به صورت تئوری و عملی به علاقه مندان آموزش داده شد. مهندس بابازاده از دانشجویان مقطع دکتری دانشکده مهندسی چوب و کاغذ جنبه های کارآفرینانه و درآمد زا در این هنر را برای هنر آموزان تشریح نمود. این هنر ضمن نیاز به سرمایه گذاری اندک امکان کسب درآمد قابل توجهی را برای علاقه مندان فراهم می آورد.