درباره دانشکده

صنايع چوب از جمله صنايعي است كه از گستردگي زيادي بصورت صنف و صنعت در سطح كشور برخوردار است و داراي امكانات بالفعل و بالقوه فراواني مي‌باشد، گستردگي آن از منابع طبيعي و جنگل‌داري شروع شده و از كارخانجات بزرگي نظير تخته خرده‌چوب، تخته‌فيبر، تخته‌لايه و روكش، مبلمان و سپس کاغذ ختم مي‌شود، ‌ اين طيف وسيع به همراه نياز روزافزون به محصولات آنها نشانگر اهميت بالاي اين صنعت است.
دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان یکی از قدیمی ترین دانشکده هایی است که به تربیت کارشناسان خبره و کارآزموده مورد نیاز صنایع کشور پرداخته است.
دانشکده مهندسی چوب و کاغذ فعالیت های علمی خود را در سال ۱۳۳۶ به نام آموزشگاه عالی جنگل و مرتع آغاز نمود. بعد از تبدیل شدن به مجتمع دانشگاهی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۱۳۶۸، دانشکده منابع طبیعی به دانکده جنگل داری و مهندسی چوب و کاغذ توسعه یافت. این
دانشکده نیز در سال ۱۳۹۰ به دو دانشکده تخصصی به نام دانشکده مهندسی چوب و کاغذ و دانشکده علوم جنگل نفکیک گردید.

در حال حاضر دانشکده مهندسی چوب و کاغذ از دو گروه تخصصی به نام های گروه علوم و مهندسی کاغذ و گروه تکنولوژی و مهندسی چوب تشکیل شده
است

مطالعات اعضاء هیات علمی این دانشکده عمدتا در زمینه فرآورده های مرکب، مهندسی چوب، چوب شناسی، حفاظت چوب، مکانیک چوب، فناوری خمیر و
کاغذ، بازیافت کاغذ، بسته بندی سلولزی محصولات و تولید محصولات سلولزی متنوع متمرکز می باشد.

این دانشکده همچنین به آزمایشگاه های مجهز و مدرن جهت انجام تحقیقات اعضا و پژوهشگران مجهز می باشد.
کارگاه بزرگ صنایع چوب، پایلوت کوره چوب خشک کنی، آزمایشگاه خمیر کاغذ سازی، آزمایشگاه کاغذ سازی، دستگاه تست زوئیک، میکروسکوپ الکترونی از جمله تجهیاتی است که توسط اعضاء هیات علمی این دانشکده مدیریت می گردد.